برچسب » آزمون سراسری

ادامه تحصیل با سوابق تحصیلی (بدون کنکور)
4 سال قبل

ادامه تحصیل با سوابق تحصیلی (بدون کنکور)

ادامه تحصیل با سوابق تحصیلی (بدون کنکور) مدارک مورد نیاز: اصل و یا گواهی مدرک تحصیلی دیپلم چهارساله نظام قدیم با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش اصل و یا گواهی مدرک تحصیلی دیپلم نظام جدید با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش- اصل و یا [...]

Verified by MonsterInsights