W3.CSS
کامپیوترعمرانحسابداریمعماری
  دوره آموزشی سنگدانه های بتن و طرح اختلاط بتن بهار سال ۱۴۰۲
  20 دقیقه قبل

  دوره آموزشی سنگدانه های بتن و طرح اختلاط بتن بهار سال ۱۴۰۲

  دوره آموزشی سنگدانه های بتن و طرح اختلاط بتن بهار سال ۱۴۰۲ دوره آموزشی تخصصی تکنیک‌های کارگاهی سنگدانه و طرح اختلاط بتن انجمن بتن آمریکا – شاخه ایران (ACI Aggregate Testing Technician – Level 1) روز پنجشنبه ۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شانزدهمین دوره آموزشی تخصصی تکنیک‌های کارگاهی سنگدانه و طرح اختلاط بتن انجمن [...]

  برگزاری اولین دوره ارزیابی نتایج مغزه بتن
  31 دقیقه قبل

  برگزاری اولین دوره ارزیابی نتایج مغزه بتن

  برگزاری اولین دوره ارزیابی نتایج مغزه بتن اولین دوره تخصصی با عنوان “ارزیابی نتایج مغزه بتن طبق آیین نامه انجمن بتن آمریکا ACI318-19 “به مناسبت روز مهندس توسط پرفسور لوک اسنل  رئیس کمیته فعالیت های بین المللی انجمن بتن آمریکا ACI و استاد دانشگاه ادواردزویل آمریکا به مدت ۱ ساعت به صورت مجازی مورخ ۵ اسفند ماه سال […]

  برگزاری اولین دوره آموزش بتن SCC خودمتراکم
  1 ساعت قبل

  برگزاری اولین دوره آموزش بتن SCC خودمتراکم

  برگزاری اولین دوره آموزش بتن SCC خودمتراکم اولین دوره آموزش بتن خود متراکم انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا (ACI) – شاخه ایران با حضور ۱۹ شرکت کننده توسط مرکز تحقیقات بتن ایران (متب) مورخ ۲۹ دی ماه سال ۱۴۰۱ برگزار شد. این دوره تقریبا یکی از دوره های آموزشی جدید انجمن بتن آمریکا ACI می باشد که [...]

  آغاز ثبت نام دوره آموزشی بتن خودمتراکم SCC
  1 ساعت قبل

  آغاز ثبت نام دوره آموزشی بتن خودمتراکم SCC

  آغاز ثبت نام دوره آموزشی بتن خودمتراکم SCC انجمن بتن آمریکا (ACI) – شاخه ایران دوره تکنسین (فن ورز) بتن خودمتراکم انجمن بتن آمریکا (ACI) – شاخه ایران: تکنسین بتن خودمتراکم فردی است که دانش و توانایی انجام صحیح آزمون های بتن تازه را بر روی بتن خود متراکم را دارا می باشد. در این دوره آموزشی [...]

  ثبت نام همایش انجمن بتن آمریکا ACI سال ۱۴۰۲
  1 ماه قبل

  ثبت نام همایش انجمن بتن آمریکا ACI سال ۱۴۰۲

  ثبت نام همایش انجمن بتن آمریکا ACI سال ۱۴۰۲ ثبت نام همایش انجمن بتن آمریکا ACI در شهر سان فرانسیسکو، کالیفرنیا، آمریکا اکنون باز است. انجمن بتن آمریکا (ACI) با خوشحالی بزرگان همایش انجمن بتن آمریکا ACI را در سان فرانسیسکو، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا در تاریخ ۱۳ الی ۱۷ فروردین سال ۱۴۰۲ برگزار می [...]

  دوره آموزشی سنگدانه های بتن و طرح اختلاط بتن بهار سال ۱۴۰۲
  20 دقیقه قبل

  دوره آموزشی سنگدانه های بتن و طرح اختلاط بتن بهار سال ۱۴۰۲

  دوره آموزشی سنگدانه های بتن و طرح اختلاط بتن بهار سال ۱۴۰۲ دوره آموزشی تخصصی تکنیک‌های کارگاهی سنگدانه و طرح اختلاط بتن انجمن بتن آمریکا – شاخه ایران (ACI Aggregate Testing Technician – Level 1) روز پنجشنبه ۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شانزدهمین دوره آموزشی تخصصی تکنیک‌های کارگاهی سنگدانه و طرح اختلاط بتن انجمن [...]

  برگزاری اولین دوره ارزیابی نتایج مغزه بتن
  31 دقیقه قبل

  برگزاری اولین دوره ارزیابی نتایج مغزه بتن

  برگزاری اولین دوره ارزیابی نتایج مغزه بتن اولین دوره تخصصی با عنوان “ارزیابی نتایج مغزه بتن طبق آیین نامه انجمن بتن آمریکا ACI318-19 “به مناسبت روز مهندس توسط پرفسور لوک اسنل  رئیس کمیته فعالیت های بین المللی انجمن بتن آمریکا ACI و استاد دانشگاه ادواردزویل آمریکا به مدت ۱ ساعت به صورت مجازی مورخ ۵ اسفند ماه سال […]

  برگزاری اولین دوره آموزش بتن SCC خودمتراکم
  1 ساعت قبل

  برگزاری اولین دوره آموزش بتن SCC خودمتراکم

  برگزاری اولین دوره آموزش بتن SCC خودمتراکم اولین دوره آموزش بتن خود متراکم انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا (ACI) – شاخه ایران با حضور ۱۹ شرکت کننده توسط مرکز تحقیقات بتن ایران (متب) مورخ ۲۹ دی ماه سال ۱۴۰۱ برگزار شد. این دوره تقریبا یکی از دوره های آموزشی جدید انجمن بتن آمریکا ACI می باشد که [...]

  آغاز ثبت نام دوره آموزشی بتن خودمتراکم SCC
  1 ساعت قبل

  آغاز ثبت نام دوره آموزشی بتن خودمتراکم SCC

  آغاز ثبت نام دوره آموزشی بتن خودمتراکم SCC انجمن بتن آمریکا (ACI) – شاخه ایران دوره تکنسین (فن ورز) بتن خودمتراکم انجمن بتن آمریکا (ACI) – شاخه ایران: تکنسین بتن خودمتراکم فردی است که دانش و توانایی انجام صحیح آزمون های بتن تازه را بر روی بتن خود متراکم را دارا می باشد. در این دوره آموزشی [...]

  ثبت نام همایش انجمن بتن آمریکا ACI سال ۱۴۰۲
  1 ماه قبل

  ثبت نام همایش انجمن بتن آمریکا ACI سال ۱۴۰۲

  ثبت نام همایش انجمن بتن آمریکا ACI سال ۱۴۰۲ ثبت نام همایش انجمن بتن آمریکا ACI در شهر سان فرانسیسکو، کالیفرنیا، آمریکا اکنون باز است. انجمن بتن آمریکا (ACI) با خوشحالی بزرگان همایش انجمن بتن آمریکا ACI را در سان فرانسیسکو، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا در تاریخ ۱۳ الی ۱۷ فروردین سال ۱۴۰۲ برگزار می [...]

  دوره آموزشی سنگدانه های بتن و طرح اختلاط بتن بهار سال ۱۴۰۲
  20 دقیقه قبل

  دوره آموزشی سنگدانه های بتن و طرح اختلاط بتن بهار سال ۱۴۰۲

  دوره آموزشی سنگدانه های بتن و طرح اختلاط بتن بهار سال ۱۴۰۲ دوره آموزشی تخصصی تکنیک‌های کارگاهی سنگدانه و طرح اختلاط بتن انجمن بتن آمریکا – شاخه ایران (ACI Aggregate Testing Technician – Level 1) روز پنجشنبه ۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شانزدهمین دوره آموزشی تخصصی تکنیک‌های کارگاهی سنگدانه و طرح اختلاط بتن انجمن [...]

  برگزاری اولین دوره ارزیابی نتایج مغزه بتن
  31 دقیقه قبل

  برگزاری اولین دوره ارزیابی نتایج مغزه بتن

  برگزاری اولین دوره ارزیابی نتایج مغزه بتن اولین دوره تخصصی با عنوان “ارزیابی نتایج مغزه بتن طبق آیین نامه انجمن بتن آمریکا ACI318-19 “به مناسبت روز مهندس توسط پرفسور لوک اسنل  رئیس کمیته فعالیت های بین المللی انجمن بتن آمریکا ACI و استاد دانشگاه ادواردزویل آمریکا به مدت ۱ ساعت به صورت مجازی مورخ ۵ اسفند ماه سال […]

  برگزاری اولین دوره آموزش بتن SCC خودمتراکم
  1 ساعت قبل

  برگزاری اولین دوره آموزش بتن SCC خودمتراکم

  برگزاری اولین دوره آموزش بتن SCC خودمتراکم اولین دوره آموزش بتن خود متراکم انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا (ACI) – شاخه ایران با حضور ۱۹ شرکت کننده توسط مرکز تحقیقات بتن ایران (متب) مورخ ۲۹ دی ماه سال ۱۴۰۱ برگزار شد. این دوره تقریبا یکی از دوره های آموزشی جدید انجمن بتن آمریکا ACI می باشد که [...]

  آغاز ثبت نام دوره آموزشی بتن خودمتراکم SCC
  1 ساعت قبل

  آغاز ثبت نام دوره آموزشی بتن خودمتراکم SCC

  آغاز ثبت نام دوره آموزشی بتن خودمتراکم SCC انجمن بتن آمریکا (ACI) – شاخه ایران دوره تکنسین (فن ورز) بتن خودمتراکم انجمن بتن آمریکا (ACI) – شاخه ایران: تکنسین بتن خودمتراکم فردی است که دانش و توانایی انجام صحیح آزمون های بتن تازه را بر روی بتن خود متراکم را دارا می باشد. در این دوره آموزشی [...]

  ثبت نام همایش انجمن بتن آمریکا ACI سال ۱۴۰۲
  1 ماه قبل

  ثبت نام همایش انجمن بتن آمریکا ACI سال ۱۴۰۲

  ثبت نام همایش انجمن بتن آمریکا ACI سال ۱۴۰۲ ثبت نام همایش انجمن بتن آمریکا ACI در شهر سان فرانسیسکو، کالیفرنیا، آمریکا اکنون باز است. انجمن بتن آمریکا (ACI) با خوشحالی بزرگان همایش انجمن بتن آمریکا ACI را در سان فرانسیسکو، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا در تاریخ ۱۳ الی ۱۷ فروردین سال ۱۴۰۲ برگزار می [...]

  دوره آموزشی سنگدانه های بتن و طرح اختلاط بتن بهار سال ۱۴۰۲
  20 دقیقه قبل

  دوره آموزشی سنگدانه های بتن و طرح اختلاط بتن بهار سال ۱۴۰۲

  دوره آموزشی سنگدانه های بتن و طرح اختلاط بتن بهار سال ۱۴۰۲ دوره آموزشی تخصصی تکنیک‌های کارگاهی سنگدانه و طرح اختلاط بتن انجمن بتن آمریکا – شاخه ایران (ACI Aggregate Testing Technician – Level 1) روز پنجشنبه ۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شانزدهمین دوره آموزشی تخصصی تکنیک‌های کارگاهی سنگدانه و طرح اختلاط بتن انجمن [...]

  برگزاری اولین دوره ارزیابی نتایج مغزه بتن
  31 دقیقه قبل

  برگزاری اولین دوره ارزیابی نتایج مغزه بتن

  برگزاری اولین دوره ارزیابی نتایج مغزه بتن اولین دوره تخصصی با عنوان “ارزیابی نتایج مغزه بتن طبق آیین نامه انجمن بتن آمریکا ACI318-19 “به مناسبت روز مهندس توسط پرفسور لوک اسنل  رئیس کمیته فعالیت های بین المللی انجمن بتن آمریکا ACI و استاد دانشگاه ادواردزویل آمریکا به مدت ۱ ساعت به صورت مجازی مورخ ۵ اسفند ماه سال […]

  برگزاری اولین دوره آموزش بتن SCC خودمتراکم
  1 ساعت قبل

  برگزاری اولین دوره آموزش بتن SCC خودمتراکم

  برگزاری اولین دوره آموزش بتن SCC خودمتراکم اولین دوره آموزش بتن خود متراکم انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا (ACI) – شاخه ایران با حضور ۱۹ شرکت کننده توسط مرکز تحقیقات بتن ایران (متب) مورخ ۲۹ دی ماه سال ۱۴۰۱ برگزار شد. این دوره تقریبا یکی از دوره های آموزشی جدید انجمن بتن آمریکا ACI می باشد که [...]

  آغاز ثبت نام دوره آموزشی بتن خودمتراکم SCC
  1 ساعت قبل

  آغاز ثبت نام دوره آموزشی بتن خودمتراکم SCC

  آغاز ثبت نام دوره آموزشی بتن خودمتراکم SCC انجمن بتن آمریکا (ACI) – شاخه ایران دوره تکنسین (فن ورز) بتن خودمتراکم انجمن بتن آمریکا (ACI) – شاخه ایران: تکنسین بتن خودمتراکم فردی است که دانش و توانایی انجام صحیح آزمون های بتن تازه را بر روی بتن خود متراکم را دارا می باشد. در این دوره آموزشی [...]

  ثبت نام همایش انجمن بتن آمریکا ACI سال ۱۴۰۲
  1 ماه قبل

  ثبت نام همایش انجمن بتن آمریکا ACI سال ۱۴۰۲

  ثبت نام همایش انجمن بتن آمریکا ACI سال ۱۴۰۲ ثبت نام همایش انجمن بتن آمریکا ACI در شهر سان فرانسیسکو، کالیفرنیا، آمریکا اکنون باز است. انجمن بتن آمریکا (ACI) با خوشحالی بزرگان همایش انجمن بتن آمریکا ACI را در سان فرانسیسکو، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا در تاریخ ۱۳ الی ۱۷ فروردین سال ۱۴۰۲ برگزار می [...]

گالری فیلم

  بیست و سومین همایش سالیانه بتن ACI
  موسسه آموزش عالی علوم و توسعه پایدار آریا

آخرین مطالب

مدارک ثبت نام مقطع کاردانی
2 سال قبل

مدارک ثبت نام مقطع کاردانی

ضمن عرض تبریک و خیرمقدم به مناسبت موفقیت پذیرفته شدگان در مقطع کاردانی مدارک ثبت نام مقطع کاردانی قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی ۱- اصل‌ مدرک‌ دیپلم‌ یا گواهی موقت پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه نظام جدید در یکی‌ از شاخه‌های‌ کار و دانش‌ و یا فنی‌ و حرفه‌ای‌ از محل‌ تحصیل‌ مبنی‌ بر گذراندن‌ [...]

فرخوان مسابقات دانشجویی انجمن بین المللی بتن (ACI) – شاخه ایران
2 سال قبل

فرخوان مسابقات دانشجویی انجمن بین المللی بتن (ACI) – شاخه ایران

فراحوان مسابقات دانشجویی (ACI) - شاخه ایران

اطلاعیه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹
2 سال قبل

اطلاعیه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹

اطلاعیه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹

پذیرش دانشجو با سوابق تحصیلی
2 سال قبل

پذیرش دانشجو با سوابق تحصیلی

موسسه آموزش عالی علوم و توسعه پایدار آریا جزء ۱۲ دانشگاه منتخب برترجهان از سوی انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا(ACI) برای تحصیلات عالی و اطمینان از آینده شغلی مناسب موسسه آموزش عالی علوم و توسعه پایدار آریا را انتخاب نمایید اطلاعیه آغاز ثبت نام پذیرش بدون کنکور  دانشجو در آزمون سراسری مهر ۱۳۹۹ تنها [...]

بیست و دومین همایش سالیانه بتن و زلزله ACI-شاخه ایران
3 سال قبل

بیست و دومین همایش سالیانه بتن و زلزله ACI-شاخه ایران

بیست و دومین همایش ملی سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن(ACI)- شاخه ایران و کنفرانس ملی سالیانه بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن(متب)  

تقدیر از دانشجویان برتر دانشگاه
3 سال قبل

تقدیر از دانشجویان برتر دانشگاه

تقدیر از دانشجویان برتر دانشگاه مراسم روز دانشجو با حضور نماینده محترم مردم شهر ایوانکی در مجلس شورای اسلامی /مدیران شهری /ریاست دانشگاه ودانشجویان

ادامه تحصیل با سوابق تحصیلی (بدون کنکور)
3 سال قبل

ادامه تحصیل با سوابق تحصیلی (بدون کنکور)

ادامه تحصیل با سوابق تحصیلی (بدون کنکور) مدارک مورد نیاز: اصل و یا گواهی مدرک تحصیلی دیپلم چهارساله نظام قدیم با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش اصل و یا گواهی مدرک تحصیلی دیپلم نظام جدید با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش- اصل و یا [...]

4 سال قبل

تکمیل ظرفیت دانشگاه

آخرین فرصت به اطلاع کلیه علاقمندان به ادامه تحصیل با سوابق تحصیلی ( بدون کنکور ) در مقطع کارشناسی رشته های ۱-مهندسی عمران        ۲-مهندسی معماری    ۳- حسابداری          ۴- مهندسی کامپیوتر    ۵- معماری داخلی  می رساند که فرصت ثبت نام درموسسه آموزش عالی علوم وتوسعه پایدار آریا تا پایان روز ۳۱/۰۷/۹۷ می باشد . از این […]

4 سال قبل

گروه های پژوهشی موسسه

گروه های پژوهشی (Research Departments ) I-گروه پژوهشی علم و تکنولوژی بتن (Concrete Science &Technology) نفوذپذیری و دوام بتن (Durability & Permeability) توسعه مقاومت های مکانیکی (Strength development) شیمی مطرح در بتن (Concrete chemistry) نانو و میکرواستراکچر بتن (Concrete Micro & Nano-Structure) II-گروه پژوهشی مهندسی بتن (Concrete Engineering) کاربرد مشخصات فنی عملکردی در ساخت و [...]

رونمایی از کتاب تاریخ تفکر پروفسور علی اکبر فرهنگی
8 سال قبل

رونمایی از کتاب تاریخ تفکر پروفسور علی اکبر فرهنگی

جلسه معرفی کتاب با حضور جناب آقای پروفسور دکتر علی اکبر فرهنگ زمان: ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ محل برگزاری: دفتر مرکزی موسسه علوم و توسعه پایدار آریا (میدان ونک خیابان ونک کوچه لیلی پلاک ۱ واحد ۱) معرفی کتاب «تاریخ تفکر مدیریت » ترجمه استاد پرفسور علی اکبر فرهنگی ، با حضور استاد گرانقدر جناب آقای دکتر ایرج [...]

فایل صوتی