مراحل درخواست مهمانی

دانشجویانی که به دلایل خاص متقاضی مهمانی به سایر دانشگاه ها می باشند، می بایست به سامانه خدمات آموزشی به آدرس
(mad.saorg.ir/EDUS/default.Aspx) مراجعه و درخواست مهمانی خود را دراین سامانه ثبت نمایند.

نحوه پیگیری درخواست: پیگیری این درخواست نیز از طریق سامانه مذکور قابل مشهده خواهد بود، بدین صورت که: پس از ورود به سامانه و فشردن دکمه پیگیری درخواست به صفحه پیگیری منتقل خواهید شد و متوجه خواهید شد که درخواست شما در چه مرحله ای است.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.