امکانات آزمایشگاهی و کارگاه های تخصصی و آتلیه های معماری

 آزمایشگاه موسسه به اسم شرکت آسفالت طوس و آتلیه معماری به اسم وند شیمی نام گذاری شده اند

موسسه دانشگاه علوم و توسعه پایدار آریا با عنایت به مجوز رسمی معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مشارکت با مرکزتحقیقات بتن “متب”و نماینده مرکز تحقیقات موسسه بین المللی بتن آمریکا ACI و موسسه پژوهشی برتر منتخب کشور که به دریافت لوح سپاس از طرف وزارت خانه مطبوع نایل آمده است، در خصوص هدایت فعالیت های پژوهشی موسسه موفق به تاسیس شاخه مرکز تحقیقات بتن در مجموعه دانشگاه آریا گردیده است.

موسسه با حمایت شرکتهای وندشیمی ساختمان، آسفالت طوس و پشتیبانی موسسه بین المللی بتن آمریکا ACI متکی بر دانایی و توانایی هیئت علمی و محققان ایرانی و بین المللی و با تجهیزات پیشرفته آزمایشگاه های مواد، مصالح، بتن، مکانیک خاک، کارگاه های تخصصی جوشکاری، آرماتوربندی و قالب بندی با رویکرد مدیریت سیستمی فرایندی در کنسرسیوم های مختلف با تمرکز هم اندیشی برای ایجاد هم افزایی در پروژه های پژوهشی و نوآوری و تکنولوژی برای ارتقای سطح دانش و مهارت های فنی، مهندسی و فرهنگ رفتاری سازمانی و کاربردی دانشجویان محترم مشغول به تحصیل در دانشگاه کوشش می نماید.

در بخش انفورماتیک، سایت شبکه کامپیوتر با آخرین مدل سیستم های کامپیوتری Wifiبرای استفاده رایگان دانشجویان از برنامه های آموزشی در نظر گرفته شده است. که دانشجویان قادر خواهند بود از اینترنت پر سرعت نیز بهره مند شوند