موسسه بر آن است تا با اتکا بر علم جدید یا علم سیستم های پیچیده برای ارتقای دانایی(دانش و توانایی مهارت ها فنی) هیئت علمی و تعلیم دانش مهارت های کاربردی کارکنان موسسه و استقرار سیستم هلستیک آموزشی پویا بر اساس شیوه تدریس خلاقیت عملکردی فعال و پیاده سازی الگوی ایرانی مدیریت همدل با استاندارد های موثر، کارا و مطلوب پیشرفت سطح دانش دانشجویان برای ارتقاء گرید موسسه بتوانیم تعداد دانشجویان خود را توسعه داده و در این راستا با مناسبترین کیفیت، کوتاهترین زمان و کمترین هزینه گام برداریم و تاکید خواهیم داشت بر منعطف ساختن موسسه و دانشجویان به منظور گسترش فعالیت ها در زمینه های مرتبط   .

پدیده اقتصادگلوبال دانش بنیان دوران صنعتی تحولاتی در دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی گذارده اند که نیاز به بررسی و تحلیل علمی در این بخشها دارد    .
پدیده نوین فراصنعتی با ظهور و انقلاب فناوری های اطلاعات، ارتباطات، نانو، تجارت جهانی و روابط اقتصادی دنیا را در نیمه دوم اواخر قرن بیستم تغییر داد و دنیای نویی را با اقتصادی جهانی گلوبال نوین با شروع قرن بیست و یکم آفرید. با توجه به روند شکل گیری پدیده فراصنعتی مبتنی بر دانش و دانایی و تاثیر آن نیز بر آموزش، پژوهش و فرهنگ ملی ایران اعجاب آور بوده است بطوریکه در40 سال گذشته حرکت دانشجویان به سوی فراکشوری جهت ادامه تحصیل و وارد شدن به بازار کار در کشورهای پیشرفته جهان بخصوص کشورهای آمریکا، کانادا، اروپا و استرالیا بوده است    .
امروزه ایران واجد شرایط و ظرفیت استفاده از این مزایای موجود را در جهانی شدن اقتصادی فرهنگی و خدماتی و دانش بنیان را  دارا می باشد و می تواند بطور حتم بهتر و آگاهانه تر و شفاف تر در صحنه رقابت جهانی قرار گیرد و فرصت های بیشتری در اختیار جوانان و دانشجویان کشور قرار دهد و این حرکت را در یک سیستم مثبت کانالیزه نمایند تا صنایع جدید بتوانند در آینده نزدیک از این نیروی انسان ایرانی تعلیم دیده، متخصص ماهر و با تجربه بهره گیرند    .

موسسه علوم و توسعه آریا با هدف پاسخگویی به این نیاز پیشروی صنایع مختلف کشور تاسیس شده است و امیدواریم که با یاری خداوند متعال و همت هیئت موسس و پشتکار اعضای هیئت علمی متخصص و ماهر و با کوشش کار کنان مجرب موسسه به توانیم در انجام وظیفه آموزشی و ارایه خدمات پژوهشی و فرهنگسازی در بینش ارزشهای رفتاری انسان ایرانی به دانشجویان خود موفق و سرفراز به در آییم.

اولویت های من شامل:

صد سال دیگر این مهم نیست که،
چه مبلغی در حساب بانکی من بود،
چه اتومبیلی سوار می شدم،
و یا در چه نوع خانه ای زندگی می کردم؛
بلکه برای شکل گیری دنیای آینده متفاوت فقط،
این مهم است که، تا چه اندازه درکیفیت زندگی جوانی موثر بوده ام.

P.R.I.O.R.I. TIES
Hundred Years From Now
it Will, Not Matter What My Bank Account Was,
The Sort of House I Lived in,
Or the Kind of Car I Drove……..
But the World May Be Different
Because I was Important in the Life of A Youngster

با تشکر                
مصطفی احمدوند

رفتن به نوار ابزار